Gazi Üniversitesi ÖBS - Gazi Üniversitesi OBİS Girişi

Gazi Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZİletişim;

Gazi Üniversitesi, Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesi. 1926 yılında Ankara'da kurulmuştur. Sanat eğitimi alanında Cumhuriyet tarihinin öncüsüdür. Büyük Türk ressam ve heykel sanatçılarının pekçoğu buradan mezundur.

Adres: Emniyet Mh., 06560 Ankara
Telefon: (0312) 491 3856
Kurucu: Mustafa Kemal Atatürk
Kuruluş yeri ve tarihi: 1926

Gazi’nin Dışarıya Açılan Kapısı: GAZİSEM

Prof. Dr. Gökçen: “GAZİSEM’in, ülkenin öncü, tanınmış, güvenilir ve saygın bir sürekli eğitim merkezi olmasını hedefliyoruz”

Ankara’nın en itibarlı ve rakipsiz sürekli eğitim merkezi Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM), çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. GAZİSEM, pek çok kamu kurum ve kuruluşlarının görevde yükselme, unvan değişikliği, müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı vb. sınavları organize ederken, sınavla ilgili tüm süreçler (soruların hazırlanması, basımı, sınav, değerlendirme, sonuç teslim) merkez tarafından gerçekleştiriliyor. Yöneticiler dâhil toplam 9 profesyonel personelle hizmet veren GAZİSEM, Türkiye’nin öncü sürekli eğitim merkezleri arasında yer alıyor. 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri (TUSEM) Konseyi kurucu üyesi olan GAZİSEM’le ilgili olarak merkez müdürü Prof. Dr. Hadi Gökçen ile görüştük.GAZİSEM hakkında genel bir bilgi verebilir misiniz?

GAZİSEM bünyesinde sınav organizasyonu ve eğitim olmak üzere iki ana faaliyet gerçekleştirilmektedir. 2013 başlarına kadar eğitim faaliyetlerine yeterince odaklanılmamış olmakla beraber GAZİSEM, özellikle sınav organizasyonu konusunda Ankara’daki en itibarlı, rakipsiz belki de tek sürekli eğitim merkezidir. Pek çok kamu kurum ve kuruluşlarının görevde yükselme, unvan değişikliği, müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı vb. sınavları baştan sona-tüm süreçleri (soruların hazırlanması, basımı, sınav, değerlendirme, sonuç teslim) merkezimizce organize edilmiştir ve edilmeye de devam etmektedir. Tüm bu süreçte, üniversitemizin deneyimli hocalarının katkısı takdire değerdir.

GAZİSEM’in amacı nedir?

Merkezimiz yönetmeliğinde de ifade edildiği üzere GAZİSEM’in esas amacı, Gazi Üniversitesi’nin örgün lisans ve lisansüstü eğitimlerinin dışında, eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda üniversitemizin deneyimli kadrolarıyla eğitim programları düzenlemek ve bu şekilde üniversitemizle kamu ve özel sektör arasında sağlam işbirliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Özel sektör ve kamudan talep edilen eğitimlerin yanı sıra ihtiyaç olacağı ve talep oluşturacağı öngörülen çeşitli eğitimler de planlanmakta ve kişilere hizmet olarak sunulmaktadır.

GAZİSEM’de öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri için ne gibi imkanlar bulunuyor? Öğrencilerin mesleki eğitimine yönelik çalışmalarınız nelerdir?

Yeni dönemde, rektörlüğümüzün, GAZİSEM’in başarılı “sınav merkezi” olmasının yanında özellikle “eğitim merkezi” olması ve bu yönde de aynı başarıyla tanınması yönündeki misyonu çerçevesinde eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmiştir.

GAZİSEM’i, üniversitemizin dışarıya açılan kapısı, dışarıdan görülen yüzü olarak değerlendiriyoruz. Merkezimizdeki tüm etkinlikleri bu bilinçle gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etme gayreti içerisindeyiz. Sistemimize gelen ve bizden hizmet alan herkese (müşterilerimize) profesyonel bir açıyla yaklaşılmakta, onların memnun müşteriler olarak sistemi terk etmeleri sağlanmaktadır. Merkezin profesyonel personeli ve üniversitemizin deneyimli kadrosu, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde başarıyı yakalamamızı kolaylaştırmaktadır.

GAZİSEM’de yeni dönemde gerçekleştirmiş olduğunuz faaliyetler ile ilgili olarak neler söylersiniz?

Yeni dönemde, GAZİSEM ve onun kurumsallaşmasıyla ilgili pek çok yeni faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

a) Fiziksel mekânın iyileştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. GAZİSEM’in kurumsal kimliğine yaraşır ofis/mekân düzenlemeleri yapılmıştır. Rektörlüğümüzün desteğiyle 2 olan derslik sayımız 3’e yükseltilmiş, GAZİSEM’e yeni bir arşiv alanı kazandırılmıştır.

b) Yeni arşiv alanının raf sistemi oluşturulmuş ve dağınık halde bulunan ve yasa gereği saklamak zorunda olduğumuz evrakların yeni alana aktarılması çalışmalarına başlanmıştır ve aktarma işlemine devam edilmektedir.

c) İtiraz edilen sınav evraklarına ulaşımı kolaylaştıran bir “Depo Yönetim Sistemi” yazılımı geliştirilmektedir (son aşamadadır). GAZİSEM’e alınan yeni bir bilişim personeliyle gerçekleştirilen bu yazılımla, raflardaki evraklara erişimin kolaylaşması ve erişim süresinin enküçüklenmesi hedeflenmektedir.

d) Yeni web sayfamız oluşturulmuştur. Merkez faaliyetlerimiz son derece güncel bir şekilde buradan duyurulmaktadır ve eğitim kayıtlarımız da yine bu sayfa üzerinden elektronik olarak alınmaktadır.

e) Her eğitimle ilgili afiş tasarımı uygulamasına geçilmiştir. Kare kodlu afişler, hem web sayfamızda hem de hedef kitlelerin olduğu fakültelerde sergilenmektedir.

f) Bu arada sosyal medyada da yerini alan merkezimizin, eğitim faaliyetlerini hedef kitlelere duyurma ve tanınırlığını artırma hedeflerinde mesafe kat ettiği de gözlemlenmiştir.

g) GAZİSEM bünyesinde oluşturulan yeni bir bilgi sistemiyle, açılan eğitimlerimize katılan katılımcıların bilgilerine ulaşılabilmekte, hangi eğitimin hangi grubuna, kimlerin, kaç kişi katıldığına dair bilgiler, merkez yöneticilerince anlık raporlanabilmekte ve izlenebilmektedir.

h) Merkezimiz eğitim ve sınav faaliyetlerinin idari/mali/diğer izlenmesine yönelik bir “Yönetim Bilgi Sisteminin” kurulması çalışmalarına başlanmıştır ve bu yönde önemli mesafeler kat edilmiştir.

i) Eğitimlerimizle ilgili katılımcı bilgilendirmelerinde GAZİSEM SMS hizmeti hayata geçirilmiştir.

j) GAZİSEM eğitim ve sınav süreçlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik olarak bazı Merkez personeli, Kalite Yönetimi Eğitimine gönderilmiştir.

k) Mevcut GAZİSEM Yönetmeliğinin, ihtiyaçlara hızlı cevap verebilmesi ve daha etkin hale getirilmesi için revizyon çalışmalarına başlanmıştır. Tamamlanan yeni yönetmelik taslağı kabul görmüş ve Üniversite Senatosu’ndan geçmiştir. Yeni yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanması beklenmektedir.

l) GAZİSEM, 28/12/2012’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden “İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu” ve “İş Yeri Hekimliği Eğitim Kurumu” yetki belgesini alarak Yetkili Eğitim Kurumu olmuş ve eğitimlerine başlamıştır. Mühendislik, Mimarlık, Teknik Öğretmenlik, Fen veya Fen edebiyat Fak. Fizik veya Kimya ve İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarından birinden asgari dört yıllık programını tamamlamış olanların katılabildiği toplam 220 saatlik eğitimler için şu ana kadar 5 grup (118 kişi) eğitim tamamlanmıştır. 6 ve 7. grup eğitimlerimiz için talepler oluşturulmuş olup eğitimleri başlamak üzeredir.

m) GAZİSEM, İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimini veren, Ankara’nın ilk kamu üniversitesine ait merkezlerinden birisidir. Merkezimizin şu ana kadar bu alanda eğittiği kursiyerlerin, Bakanlığın Türkiye ölçeğinde yaptığı sınavdaki (18 Mayıs 2013 Cumartesi günü T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavda) başarı yüzdesi 76 olarak ölçülmüştür. Bu başarı oranıyla eğitim kurumumuz, bu alanda eğitim veren eğitim kurumları arasında ilk sıralarda yerini alarak üniversitemizi gururlandırmıştır.

n) GAZİSEM, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Üniversitemiz arasında imzalanan protokol kapsamında Meslek Mensupları için geçiş dönemi eğitim programına başlamıştır. Yeminli Mali Müşavirler (YMM) ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere (SMMM), bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmelerine yönelik 84 saatlik eğitim kapsamında 3 grup açılmış (102 kişi) ve eğitimleri tamamlanmıştır. 4 ve 5. grup eğitimlerimiz için talepler oluşturulmuş olup eğitimleri başlamak üzeredir.

o) GAZİSEM, isteyen herkesin katılabileceği 12 saatlik “Proje Çevrim Yönetimi” eğitimlerini gerçekleştirmiştir. 12 grup olarak açılan eğitimlerde şu ana kadar toplam 335 kişi eğitilmiş ve katılım sertifikası sahibi olmuştur.

p) GAZİSEM, TSE ile üniversitemiz arasında yapılan protokol gereği TS EN ISO 9001 (Kalite Yönetimi) Eğitimini gerçekleştirmiştir. TSE eğitmenlerince verilen 5 günlük eğitimin 2 günü Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, 2 günü Kalite Yönetim Sistemi İç Kalite Tetkik Eğitimi ve 1 günü de Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi şeklinde gerçekleşmiştir. Bu eğitim kapsamında şu ana kadar 1 grup açılmış ve 24 kişi eğitilerek TSE sertifikası sahibi olmuştur. TSE ile yeni eğitim işbirlikleri de hali hazırda planlanmaktadır.

q) 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 23. maddesi uyarınca, Gazi Üniversitesi arabuluculuk eğitimi vermek üzere Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunmuş, kayıt almaya ve eğitim vermeye yetkilendirilmiştir. Eğitimlerimiz GAZİSEM ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle yapılmaktadır. Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, iletişim becerileri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, psikoloji ile diğer teorik ve pratik bilgileri içeren ve arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan 66 ders saatlik teorik ve uygulamalı eğitimi içermektedir. Bu eğitim kapsamında şu ana kadar bir grup için talepler alınmış olup, 1. grup eğitimlere başlanacaktır.

r) Tüm eğitimlerimizin uzaktan eğitim bölümleri, Bilişim Enstitüsü Uzaktan Eğitim altyapısı kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

s) KOSGEB’le eğitim işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik üst düzey temaslar kurulmuştur.

t) Merkezimizde 11 aylık dönemde 1803 kişiye toplamda 1787 saat eğitim verilmiştir. 13 kuruma soru hazırlama+sınav, 3 kuruma sadece soru hazırlama ve 21 kuruma bina tahsisi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

u) Eğitim faaliyetlerimiz geçen yıla göre eğitim saati bazında 20 kattan fazla artırılmıştır. Bu artışın, eğitim merkezi olma misyonunun gereği olarak eğitim faaliyetlerine verilen önemi vurguladığı değerlendirilmektedir.

GAZİSEM’in, ülkenin öncü, tanınmış, güvenilir ve saygın bir sürekli eğitim merkezi olması hedefimizdir. Bu yöndeki çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Hedefe ulaşmamızda özverili ve disiplinli çalışmalarından dolayı Merkezin müdür yardımcıları Doç. Dr. Hüdayim Başak ve Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Ciylan olmak üzere GAZİSEM ailesinin tüm mensuplarına, merkezimizin kurumsallaşmasına yönelik bizlere güvenen ve desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Büyükberber’e ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İbrahim Uslan’a teşekkürlerimi borç biliyorum.

Konular