Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu:

TC. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU,

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölüklerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup. bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerinde başvurdukları birimi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ndeki koşulları sağladığını belirterek ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği ve doçentlik belgelerinin onaylı örnekleri ile yönergenin ekindeki Ek 2 formunu, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını profesörler için 6 takım; doçentler için 4 takım halinde vereceklerdir.

Ayrıca profesör kadrosuna başvuran adayların dilekçelerinde ve dosyalarında başlıca araştırma eserini belirtnjiş olmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar dilekçelerinde; (yardımcı doçentler yabancı dil sınavına hangi dilden gireceklerini belirteceklerdir) başvurdukları anabilim dalı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkelerine ilişkin Yönergedeki koşulları sağladığını belirterek ekinde, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma ve doktora belgelerinin onaylı örnekleri ile söz konusu yönergenin ekindeki Ek 2 formu ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı alt bendi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18.11.2008 tarihli ve 33595 sayılı yazısında belirtilen YÖK Genel Kurulunun 06.11.2008 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların Üniversitemizin yapacağı Yabancı Dil Sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 (yetmiş) puan alması gerekmektedir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma llkeri'ne ilişkin yönergenin 11. maddesi uyarınca yapılacak atamalarda bu yönergede öngörülen kriterler aranmayabilir.

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacak, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir Sınav yeri ve tarihleri daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir. Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

Konular