Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Otomasyonu Giriş

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZİLETİŞİM:

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNIVERSITESİ REKTÖRLÜK
AĞRI IBRAHIM CECEN UNIVERSITY RECTORATE
Erzurum Yolu 4 Km 04100 Merkez, Ağrı – Türkiye
Tel: 0472 –215 98 63 Fax: 0472 215 11 82
mail : rektorluk@agri.edu.tr
web : www.agri.edu.tr

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SINAV KURALLARI

Üniversitemiz, Fakülte/Yüksekokullarında yapılacak olan ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı ve bütünleme sınavlarının kurallara uygun ve sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

1. Sınav, ilan edilen tarih ve saatte, belirtilen sınav salonunda dersin yürütücüsü ve sınav görevlileri kontrolünde başlar.

2.Sınav görevlileri, tarafından belirlenen oturma düzeni içerisinde oturtulur.

3.Sınav görevlileri, sınava başlamadan önce, masa, duvar vb. çevresinde dersle ilgili herhangi bir yazılı veya görsel materyalin bulunmadığını kontrol eder. Öğrenci bu koşulun sağlanmasından sorumludur.

4.Öğrenci, sınav salonunda cep telefonu vb. teknolojik araçları kullanamaz ve kapalı olmasına dikkat eder.

5.Öğrenci, sınav kâğıdına adı-soyadı, okul numarası ve bölümünü yazar.

6.Öğrenci, kontrol için kimliklerini masaya bırakır. Sınav görevlileri, sınav başlamadan öğrencilerin kimlik kontrollerini yapar.

7.Sınav görevlileri, öğrencinin soyadını sınav kâğıdının üzerine mürekkepli yada tükenmez kalemle yazar ve her bir sınav kağıdını paraflar. Sınava giren öğrenciler isimleri yazılı sınav tutanağını imzalar.

8.Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakikadan sonra gelen öğrenci sınav salonuna alınmaz. İlk 15 dakikalık süre içerisinde öğrenci sınavını tamamlamış olsa dahi salondan çıkarılmaz.

9.Sınav süresi ne olursa olsun kimlik kontrolleri ve yoklamalar tamamlanmadan hiçbir öğrencinin sınav salonundan ayrılmasına izin verilmez.

10.Sınav görevlileri, kimlik kontrolünde başkasının yerine sınava girdiğini tespit ettiği öğrenci hakkında tutanak tutar ve ilgili bölüm başkanlığına iletir.

11.Sınav görevlileri, sınav süresince sınav düzenini sağlar. Sınav düzenini bozucu davranışlarda bulunan, toplu ya da bireysel kopya çeken, kopya teşebbüsünde bulunan öğrencileri tespit eder. Toplu ya da bireysel kopya çeken veya kopya teşebbüsünde bulunan öğrencilerin sınav kağıtlarını alır ve öğrenci hakkında tutanak tutarak ilgili bölüm başkanlığına iletir.

12.Dersin yürütücüsü veya sınav görevlisinin aksi yönde talimatı bulunmadıkça öğrencilerin soruları ve sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.

13.Ara sınav süresi bir ders saatidir. Yarıyıl/yılsonu sınavı ile bütünleme sınavı iki ders saatidir. Ancak sınav süreleri dersin özelliğine göre dersin yürütücüsü tarafından belirlenir.

14.Anfi düzeni sınıflarda sınav görevli sayısı iki, normal sınıflarda sınav görevli sayısı birdir.

Sınav Kuralları 11.12.2012 tarih ve 35/82 sayılı Senato Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2 yorum

kyk

kyk

14.01.2014 - canan ataş

otomasyonda gorunmuorum ole bır tc yok denılıo neden nasıl yapıc

otomasyonda gorunmuorum ole bır tc yok denılıo neden nasıl yapıc

23.01.2014 - mlk_12.06.94

Konular

Sakarya Üniversitesi WebAbis
Sakarya Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi(WebAbis)
Sakarya Üniversitesi Personel Bilgi Sistemi(WebPbis)
Sakarya Üniversitesi WebRehber(SABİS)
Sakarya Üniversitesi Webform
Sakarya Üniversitesi WebAnket Servisi Bilgi Ekranı
Muş Alparslan Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu
Ondokuz Mayıs Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Süleyman Demirel Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Süleyman Demirel Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu
Yalova Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Yalova Üniv. Yatay Geçiş Program İlanı Başvurusu
Kafkas Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Sütçü İmam Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Ordu Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Sinop Üniversitesi Fen Bil. Ens. Y.lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Bursa Teknik Üniv. Fen Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Jean Monnet Burs Programı 2017-2018 Başvuruları Ne Zaman?
2017-2018 Akademik Yılı Jean Monnet Bursları Ne Zaman?
İnönü Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Canik Başarı Üniversitesi Otomasyon
Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı Başvurusu
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu
İstanbul Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
İzmir Katip Çelebi Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğrenci Girişi
Namık Kemal Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu (Güncel)