Ondokuz Mayıs Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu

Ondokuz Mayıs Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve İstenilen Belgeler için tıklayın.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Uluslararası Lisansüstü Başvuru Koşulları ve İstenilen Belgeler için tıklayın.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Kontenjanları için tıklayın.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Fen Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları için tıklayın.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci Kontenjanları için tıklayın.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Kontenjanları için tıklayın.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Kontenjanları için tıklayın.

2013 -2014 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

2013 -2014 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

Anabilim Dalı Uluslararası Öğrenci
Yüksek Lisans Doktora
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 3 1

Alman Dili Eğitimi 1

BAŞVURU İLE İLGİLİ BELGELER:

1 a) Adayların, https://ubs.omu.edu.tr/Ogrenci/Ogr0207/Default.aspx?lang=tr-TR adresinden ulaşacakları başvuru formuna kendilerine ait bilgileri girip, “Önkayıt Başvurumu Kaydet” butonuyla online başvuruyu tamamladıktan, aday numarası aldıktan sonra alacakları çıktı ve diğer belgelerle birlikte ilgili Enstitü Müdürlüklerine elden yada posta ile başvurmaları gerekmektedir.

b) Postada meydana gelen gecikmeden dolayı başvuru tarihleri içerisinde enstitülere ulaşmayan, hatalı, eksik bilgi girişi veya eksik belge olması durumunda başvurular dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi veya evrak konusunda adaylara geri bildirim yapılmayacaktır.

2 Yüksek Lisans ve doktora programına başvuru yapacaklar için genel ağırlıklı akademik ortalamasının belirtildiği, ilgili konsolosluk onaylı Türkçe çevirili lisans transkripti.

3 İlgili konsolosluk onaylı Türkçe çevirili Lisans/yüksek lisans diploması* veya mezuniyet belgesi. *Yüksek lisans diploması; Bir Enstitüde tamamlanmış olan yüksek lisans eğitimi sonrasında elde edilmiş diplomayı tanımlamaktadır. 5 yıl ya da daha uzun süreli programlardan mezun olanlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

4 Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında (1 adet) vesikalık fotoğraf

5 Doktora programına müracaat edecek Uluslararası Öğrenciler ana dilleri dışında, Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen dillerden birinden en az 55 YDS puanı veya bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir.

6 a) Varsa, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi(OMÜ TÜRKÇE)’nden veya diğer Yükseköğretim Kurumlarının Türkçe Öğrenim Merkezlerinden 100 puan üzerinden en az 70 puan aldıklarını belgeleyen diploma yada diploma yerine geçen belge. Bu belgesi bulunmayan adaylar, Türkçe öğrenmek için izinli sayılır.

b) Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyenler ile yabancı bir dilde öğretim yapılması kabul edilen lisansüstü programlara müracaat eden adaylar ; söz konusu Türkçe sınavından muaf tutulur.

7 Varsa Lisans/Yüksek Lisans denklik belgesi. Denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunan adayların ilgili programlara kabul işlemleri Yükseköğretim Kurulunun daha önce öğrenim gördükleri kurumlarına ilişkin uygun görüş vermesi durumunda yapılacaktır.

8 Pasaport, vize giriş-çıkış belgelerinin onaylı örneği a) Posta yoluyla yapılacak başvurularda ilgili konsolosluktan onaylatılması gereklidir. b) Öğrenim Hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin “Öğrenim Mefruşatlı Vize” almaları durumunda kesin kayıt işlemleri yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11/3 Maddesine göre; Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

BAŞVURU YER, TARİH VE SONUÇLARIN İLANI

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ: 20 – 31 Ocak 2014 tarihleri arasında ilgili Enstitü Müdürlüğü

SONUÇLARIN DUYURULMASI 07 Şubat 2014 Cuma günü ilgili Enstitü Müdürlüklerinde duyurulacaktır.

KESİN KAYIT: “ASIL” olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 10-14 Şubat 2014 , “YEDEK” olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 17-19 Şubat 2014 tarihleri arasında ilgili Enstitü Müdürlüklerinin Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır.

İLETİŞİM Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fak. A Blok 1. Kat Kurupelit Kampüsü, Atakum-SAMSUN Telefon/Faks: 0 362 457 57 54 E-Posta: ebe@omu.edu.tr Web Adresi: http://egtbilens.omu.edu.tr

Konular