Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu

Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

UNVANI ADEDİ DERECE BİRİMİ: ANABİLİM DALİ ALANI:
Profesör 1 1 Su Ürünleri Fakültesi içsular Biyolojisi Balık Biyoçeşitliliği konusunda çalışmış olmak.
Profesör 1 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Türkiyedeki Yabancı Okullar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 3 Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi Şamanizm ve Malazgirt öncesi Kafkasya'daki Türk Varlığı üzerine çalışmış ölmşk.
Yardımcı Doçent 1 3 Fen-Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Beliğ Mehmet Emin Divanı (18.yüzyıl) üzerine çalışmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 3 Fen-Edebiyat Fakültesi istatistik Deney tasarımında kayıp gözlem ve dayanıklı istatistiksel sonuç çıkarımı alanlarında çalıym» olmak.
Yardımcı Doçent 1 3 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği Farklı saçılma faz fonksiyonlarının tek boyutlu nötron transport denkleminde kullanılması ve kritik kalınlık üzerine etkileri nükleer reaksiyon tesir kesitleri üzeîine çalışmalar yapmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 3 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Katı oksit yakıt pilleri konusunda çalışmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 3 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Mikrodalga reaktörler ile sente ve aminasyon konusunda çalışmış olmak
Yardımcı Doçent 1 2 ilahiyat Fakültesi Kelam ve islam Mezhepleri Tarihi Peygamberlik konusunda araştırma yapmış olmak.
Yardımcı Doçent 1 3
İlahiyat Fakültesi

Turizmişletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

İslam Hukuku
Süfyan Sevri hakkında araştırma yapmış olmak,

insan Kaynakları yönetimi ve performans üzerine çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent 1 3 Konaklama İşletmeciliği
1-Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ile birlikte özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi I ve iki adet fotoğrafla birlikte yayın listesi ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosya ile özgeçmiş, jeserleri ve diğer belgeleri içeren 6 adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.)

2-Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ:

Başvurular; Profesör adayları için ilanın Resmi Gazete ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde, Yardımcı Doçent adayları için ilanın Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.

NOT: -(Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.)

-(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

-(Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp aynlsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

-(Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğiniıîonaylanması gerekmektedir.)

-(Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

-(Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

Konular

YÖK'ten lisansüstü öğrenci alımlarına uyarı!
Hangi Diller İçin Yabancı Dil Tazminatı Ödenmektedir?
Doktor öğretim üyesi kimdir?
Türkiye'nin en önemli girişimcilik programları nerede?
MYO Mezunları Endüstrinin Nitelikli İş Gücü İhiyaçlarını Karşılıyor mu?
YÖK’ten tez aşamasındaki araştırma görevlilerine burs müjdesi
YÖK-YUDAB Programı Başvuru Şartları Nelerdir?
ASELSAN personeli ASELSAN'da çalışmakta olduğu projelerden tez yapabilecek
Uzaktan tezsiz yüksek lisans eğitimlerine kayıt için ALES şartı var mı?
TYS uygulama sınavı ne zaman?
Dünyanın gittiği yönü görmemek, çağın dışında kalmaktır
Üniversiteler sıralamalarda hile mi yapıyor?
Doçentlik başvuruları ne zaman?
İkinci Öğretim İle Birinci Öğretim Arasında Ne Fark Var?
Çift Anadal Başvurusu İçin Gerekenler Nelerdir?
Diplomaların 'kalitesi' Avrupa ile uyumlu olacak
Yeni Doçentlik Yönetmeliğinde neler var?
THY'de part time çalışacaklar ne iş yapacak?
Türkiye'nin mücevher sertifikaları tüm dünyada geçerli mi?
Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursları başvuruları başladı
CERN-FCC projesi nedir?
Araştırma görevlisine ne kadar burs veriliyor?
Üniversitelerin bölünmesini gerektiren sebepler neler?
Meslek edinme ve uzmanlaşma talepleri değişiyor mu?
Son 10 yılda Türkiye'de işlem değeri en fazla olan 5 sektör
Bazı üniversiteler bölünüyor yeni üniversiteler kuruluyor
Yükseköğretimde lisansüstü eğitim sistemi değişiyor mu?
Türkoloji Sizi Çağırıyor
Öğrenci affı nedir?
Üniversitesine dönmek isteyenler için kayıt süresi ne kadar?