Mardin Artuklu Üniv. Yaşayan Diller Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu

Mardin Artuklu Üniv. Yaşayan Diller Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen programlarında , 2013–2014 Öğretim Yılı Şubat Yarıyılında Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri alınacaktır.

Anabilim Dalı/Programı Tezli Yüksek Lisans
Kontenjan ALES Puan Türü Açıklama Özel Şartlar
Kürt Dili ve Kültürü(Kurmancî lehçesi) 10 Sözel Lisans Mezunu olmak
Kürt Dili ve Kültürü(Zazakî lehçesi) 10 Sözel Lisans Mezunu olmak
Süryani Dili ve Kültürü 3 Sözel Lisans Mezunu olmak

Anabilim Dalı/Programı Seçmeli Kürtçe Dersi Öğretmenliği için Tezsiz Yüksek Lisans program Başvurusu
Kontenjan Açıklama
Kürt Dili ve Kültürü(Kurmancî lehçesi) 200 Lisans Mezunu olmak .
Kürt Dili ve Kültürü(Zazakî lehçesi) 50 Lisans Mezunu olmak
Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

1. Adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

2. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir.

3. Başvuracak adayların, ilgili ALES puan türünden en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. (2011 Mart dönemi ve sonrasındaki ALES puanları geçerlidir.) Tezsiz yüksek Lisans Başvurusunda ALES şartı aranmamaktadır.

4. Adayların, Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noterden vekâletle başvurmaları gerekmektedir. Postayla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

5. Lisans öğrenimini yurtdışında yapmış adayların Yükseköğretim Kurulu’nca Mezun oldukları üniversitenin tanındığına dair belge

6. Bir aday hem tezli hem tezsiz yüksek lisans programına başvurabilir.

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru için Gerekli Belgeler

1. Başvuru Formu (Enstitümüz tarafında verilecektir.)

2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,

3. Lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin (transkript) fotokopisi,

4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi,(Tezsize başvuru yapanlardan istenilmeyecek)

5. 1 adet fotoğraf,

6. Kimlik Fotokopisi

Tezli Yüksek lisans Programları için Değerlendirme Esasları

Tezli Yüksek Lisans Mülakat sınavına girebilmek için

· Yazılı sınavdan en az 60 puan almış olmak

Tezli Yüksek Lisans giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır.

· İlgili ALES puanının % 50’si

· Lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i

· Mülakat +Yazılı Sınavı ortalama puanının % 25’i

· Adayların başarılı sayılabilmeleri için mülakat sınavından en az 60 puan almaları (Bilim mülakat sınavından 60’tan daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz) ve yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 55 olması gerekmektedir. Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır. 55 ve üzeri olan puanlar kontenjan dâhilinde yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak kabul edilir.

· Bu sıralama sonucu göz önüne alınarak ve adaylar içinden en yüksek puandan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenir. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda ilgili ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Tezsiz Yüksek lisans Programları için Değerlendirme Esasları

· Yazılı sınavdan en az 60 puan almış olmak

· Yazılı Sınavın puan üstünlüğüne göre Enstitü tarafından başarı notları belirlenen adaylar başarı sırasına göre sıralanarak ilan edilir. Eşitlik durumunda Lisans notu yüksek olana öncelik verilir.

SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER

1.Tezli yüksek lisans sınavları Yazılı ve Sözlü olarak yapılacaktır. Tezsiz yüksek Lisan sınavı Sadece Yazılı sınav yapılacaktır.

2.Süryani Dili ve Kültürü sınavını kazanan öğrencilere bir yıl süreyle Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir.

3.Sınavlar Çoktan seçmeli veya klasik olacaktır.

Soruların Dağılımı

a) Klasik Kürt Edebiyatı %10

b) Modern Kürt Edebiyatı %10

c) Kürt Halk Edebiyatı %10

d) Kürtçe Dil Bilgisi ve İmla %70

Not: Sınav giriş yerleriniz 15.01.2014 tarihinde internet üzerinde web sayfamızda yayınlanacaktır.

Sınav ile ilgili dokümanlar Enstitümüzde temin edilebilir.

Sınav ücreti ve diğer giderler için 50 (elli) TL.alınacaktır.

Tezli –Tezsiz Yüksek Lisans – Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri
Başvuru Tarihleri 16 Aralık 2013–10 Ocak 2014
Yazılı Sınav ( Tezli) Kürt Dili ve Kültürü İle Süryani Dili ve Kültürü Anabilim dalları 18 Ocak 2014 Saat:10:00
Yazılı Sınav (Tezsiz) 19 Ocak 2014 Saat 10:00
Mülakat sınavı Tezliler İçin 22-23 Ocak 2014 Saat 10:00
Sonuçların İlan Tarihi 24 Ocak 2014
Sınav Sonuçlarına İtirazlar 27 Ocak 2014
Asıl Listeden Giren Adayların Kesin Kayıt Tarihi 28-31 Ocak 2014
Yedek Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihi 02-03 Şubat 2014
Mülakat Sınav Yeri Rektörlük Binası

Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

1. Öğrenci bilgi formu (Enstitüden temin edilecek),

2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

3. Transkripin aslı veya onaylı örneği,

4. ALES belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

5. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının onaylı örneği,

6. 6 adet vesikalık fotoğraf,

7. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge,

Başvuru: Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürlüğü Rektörlük Binası Yanı MARDİN

Tlf: 0 482 2129884

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Eşleşen İçerik

Son yorumlar

..