Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara ve ilgili yönetmelikte aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, diğer başvurular ilgili birimlere şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosya teslim eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.11.2008 tarihli Genel Kurul Toplantısında aldığı karar gereğince tüm Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınavına alınacaktır. Adayların atamalarının yapılabilmesi için; ilan edilen kadronun bölümüne/programına veya anabilim dalına uygun alandan mezun olmaları ve ilan edilen derecelere atanabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi www.duzce.edu.tr adresinde mevcuttur.

BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Yeni Çağ Tarihi Profesör 1 1 Yeniçağ Osmanlı Müesseseleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Kimya Biyokimya Profesör 1 1 Enzim inhibitörü sentezi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Biyoloji Moleküler Biyoloji Yrd.Doç 4 1 FTIR spektroskopisiyle beyin ve karaciğer dokuları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tarla Bitkileri Yrd.Doç 4 1 Bakteriyosinlerin biyolojik mücadelede kullanımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Orman Fakültesi

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Yrd.Doç 4 1 Orman entomolojisi ve koruma ile geyik populasyonlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 1 Elektrofizyolojik ablasyon ve aritmiler konusunda çalışmış olmak.

Radyoloji Profesör 1 1 Çocuklarda kemik yaşı tayini ile ilgili çalışmaları olmak

Profesör 1 1 Larinks kanserleri ve mesleki hastalıklar konusunda çalışmış olmak.

İç Hastalıkları Yrd.Doç 5 1 Onkoloji yan dal uzmanı olmak ve sisplatin bazlı kemoterapi alan hastalarda böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 1 Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Yrd.Doç 1 1 Nörovasküler cerrahi alanında yurt dışında eğitim almış olmak

Göz Hastalıkları Yrd.Doç 1 1 Yüksek miyoplarda refraktif amaçlı lens cerrahisinin uzun dönem sonuçları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yrd.Doç 1 1 Nikotin ve koenzim Q10'un flep survisi üzerine etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Yrd.Doç 4 1 Gezgin algılayıcı ağlarda katmanlararası etkileşimli yölendirme konusunda çalışmış olmak.
İşletme Fakültesi

İşletme Profesör 1 1 Pazarlama bilim alanında doçent olmak ve Hizmet Pazarlaması ve Hizmet kalitesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Yrd.Doç 3 1 İşletme alanında doktora yapmış olmak ve iş çevresi, kurum kültürü ve işletme stratejisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Uluslararası İlişkiler Yrd.Doç 5 1 Politika bilimi alanında doktora yapmış olmak.

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Yrd.Doç 3 1 İşletme alanında doktora yapmış olmak, Uluslararsı Girişimcilik Yönelimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri Yrd.Doç 3 1 Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi alanında doktora yapmış olmak ve kablosuz algılayıcı Ağ Uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antranörlük Eğitimi Yrd.Doç 4 1 Hentbol antrenörlük belgesine sahip olmak ve biyomekanik alanında çalışmış olmak.

Yrd.Doç 5 1 Sportif organizasyonlar ve sponsorluk konusunda çalışmış olmak.

Yrd.Doç 5 1 Kürek antrenörlüğü belgesine sahip olmak ve kondisyonerlik ile ilgili çalışmış olmak.
Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Yrd.Doç 3 1 Hemşirelik esasları alanında doktora yapmış olmak.
AÇIKLAMALAR

1. Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını (6) altı takım hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 3 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte başvuracaklardır.

2. Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklere sahip adaylar, anabilim dalını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişlerini, doçentlik belgelerini ve diğer öğrenim belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını; dört (4) takım olarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte teslim edeceklerdir.

3. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçelerine ekleyecekleri, öğrenim belgelerini, (3) adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Yabancı Dil Sınav Belgesini (ÜDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulunun eş değerliğini kabul ettiği diğer yabancı dil belgesi-en az 50 puan) kapsayan dört (4) takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte başvuracaktır. Adaylar dilekçelerinde sınava girecekleri Yabancı Dili belirteceklerdir.

- Profesör ve Doçent adayların getirecekleri öğrenim belgelerinin noter onaylı olması ya da aslını getirmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nda onaylatılması gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent adayların getirecekleri öğrenim belgelerinin noter onaylı olması ya da aslını getirmek kaydıyla başvuruda bulundukları birimlerin akademik veya idari amirine onaylatması gerekmektedir

- Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kriterlerinde yer alan değerlendirme formu doldurularak dosyalarla birlikte teslim edilecektir.

Konular