Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu

Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu:

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Adayların ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle birlikte, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar, anabilim dallarını belirten dilekçelerine (dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir) özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf, diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora), doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı teslim edeceklerdir.

2- Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar, anabilim dallarını belirten dilekçelerinin ekinde özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf, diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora), doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir.

3- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora), nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Not: İlanımız 30.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR

Kamu Yönetimi Doçent 1 1 Sosyal Yardım Politikaları ve Sağlıklı Kent Konularında Çalışmaları Olmak

Uluslararası İlişkiler Doçent 1 1 Irak Siyaseti ve Türkiye-Kuzey Irak İlişkileri Konularında Çalışmaları Olmak

İşletme Doçent 1 1 Yönetim ve Strateji Alanında Yapay Zeka Uygulamaları Konusunda Çalışmaları Olmak

İktisat Yardımcı Doçent 5 1 2008 Küresel Krizinin İmalat Sanayine Etkileri Konusunda Çalışmış Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR

İlköğretim/Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Sülfonamid Bileşikleri ve Antimikrobiyal Aktivite Konularında Çalışmaları Olmak

İlköğretim/Fen Bilgisi Eğitimi Yardımcı Doçent 1 1 Mikro Öğretimin Pedagojik Alan Bilgisi Gelişimi Üzerine Etkisi Konusunda Çalışmış Olmak.

Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretimi Doçent 1 1 Öğrenme ve Öğretme Stratejileri Konularında Çalışmaları Olmak

İlköğretim/Sınıf Eğitimi Yardımcı Doçent 3 1 Sanal Sınıf Uygulaması ve Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Ders Başarısı Üzerine Çalışmaları Olmak.

TIP FAKÜLTESİ
BÖLÜM/ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR

Dahili Tıp Bilimleri/Fiziksel Tıp Tedavi ve Rehabilitasyon Profesör 1 1 Algoloji Yan Dal İhtisası Olmak, Kardiyopulmoner, Romatizmal Hastalıklar ve Nörofizyoloji Konularında Çalışmaları Olmak.

Temel Tıp Bilimleri/Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Doçent 1 1 Bulanık Mantık Teorisi ve Tekrarlanan Ölçümlü Deneme Desenleri Konularında Çalışmaları Olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR

Çevre Mühendisliği/Çevre Bilimleri Yardımcı Doçent 3 1 Ağır Metal İyonlarının Sucul Ortamdan Doğal Materyallerle Absorbsiyonu Konusunda Çalışmış Olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Yardımcı Doçent 3 1 Öğrencilerin Futbol Müsabakalarına Katılımı Kararlarının Belirlenmesi Konusunda Çalışmış Olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yardımcı Doçent 3 1 İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak

Konular

YÖK’ten tez aşamasındaki araştırma görevlilerine burs müjdesi
YÖK-YUDAB Programı Başvuru Şartları Nelerdir?
ASELSAN personeli ASELSAN'da çalışmakta olduğu projelerden tez yapabilecek
Uzaktan tezsiz yüksek lisans eğitimlerine kayıt için ALES şartı var mı?
TYS uygulama sınavı ne zaman?
Dünyanın gittiği yönü görmemek, çağın dışında kalmaktır
Üniversiteler sıralamalarda hile mi yapıyor?
Doçentlik başvuruları ne zaman?
İkinci Öğretim İle Birinci Öğretim Arasında Ne Fark Var?
Çift Anadal Başvurusu İçin Gerekenler Nelerdir?
Diplomaların 'kalitesi' Avrupa ile uyumlu olacak
Yeni Doçentlik Yönetmeliğinde neler var?
THY'de part time çalışacaklar ne iş yapacak?
Türkiye'nin mücevher sertifikaları tüm dünyada geçerli mi?
Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursları başvuruları başladı
CERN-FCC projesi nedir?
Araştırma görevlisine ne kadar burs veriliyor?
Üniversitelerin bölünmesini gerektiren sebepler neler?
Meslek edinme ve uzmanlaşma talepleri değişiyor mu?
Son 10 yılda Türkiye'de işlem değeri en fazla olan 5 sektör
Bazı üniversiteler bölünüyor yeni üniversiteler kuruluyor
Yükseköğretimde lisansüstü eğitim sistemi değişiyor mu?
Türkoloji Sizi Çağırıyor
Öğrenci affı nedir?
Üniversitesine dönmek isteyenler için kayıt süresi ne kadar?
Veteriner hekimliğinde uzmanlık dalları ve eğitim süreleri
Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği özellikler nelerdir?
Yüksek lisans öğrenci sayısı azaldı
Üniversitelerde Trafik psikolojisi bölümleri açılacak
Gençlere 10 bin liralık eğitim desteği