Başarı belgesini rektör verebilir mi?Devlet Personel Başkanlığı, yükseköğretim kurumlarında başarı belgesi ve ödülün hangi makamlar tarafından verileceğine ilişkin görüş verdi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları için Milli Savunma Bakanı bu yetkisini devredebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir." hükmü yer almıştır.

Bu hüküm kapsamında, yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlara başarı belgesi veya ödülün hangi makamlar tarafından verileceği hususunda bir üniversite tarafından Devlet Personel Başkanlığına görüş sorulmuştur.

Devlet Personel Başkanlığı, üniversitelerde görev yapan idari personelin 657 sayılı Kanununa tabi olduğunu ve ilgili kanunda belirtilen şartların oluşması halinde yararlandırılmasının anayasada eşitlik ilkesi doğrultusunda kanuni bir hak olduğuna vurgu yapmıştır.

Görüşün devamında, üniversitelerde görev yapan idari personele başarı belgesi veya üstün başarı belgesi verilmesinde yetkinin Bakan, Vali veya Kaymakamlarda olduğunu, ödüllendirmede ise yetkinin Vali veya Bakan onayı ile yapılmasının mümkün olduğu ifade edilmiştir.

REKTÖRLERİN HER YETKİSİ VAR ÖDÜLLENDİRMEK YOK !

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yükseköğretim kurumlarında atama yetkili amirlik, ita amirliği, ve her personel üzerinde denetim ve gözetim yapma yetkisi Rektörlere aittir.

Daha açık ifade edersek, Rektörler 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi personelin:

-Görev yerini değiştirebilir. (2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi)

-Görevden uzaklaştırabilir. (2547 sayılı Kanunun 53/B maddesi)

-Disiplin cezası verebilir. (2547 sayılı Kanunun 53/Ç maddesi)

Ama sıra idari personelin bir başarı belgesi alması veya ödüllendirilmesine geldiği zaman Rektörlerin yetkisi burada bitiyor ve hiçbir kurumsal anlamda çalışma ilişkisi olmayan Valilikler devreye giriyor. Sizce de burada bir gariplik yok mu ?

YASAL DÜZENLEME YAPILMALI !

Yukarıda bahsettiğimiz konu ile ilgili 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenleme yapılması gerekmektedir.

Üniversitelerde başarı belgesi verilmesi yetkisi Rektörlere getirilmeli ve üstün başarı belgesi sonucunda ödüllendirilmenin ise Yükseköğretim Kurulu Başkanı onayı ile yapılmasının halihazırdaki uygulama açısından daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz.

Konular

YÖK’ten tez aşamasındaki araştırma görevlilerine burs müjdesi
YÖK-YUDAB Programı Başvuru Şartları Nelerdir?
ASELSAN personeli ASELSAN'da çalışmakta olduğu projelerden tez yapabilecek
Uzaktan tezsiz yüksek lisans eğitimlerine kayıt için ALES şartı var mı?
TYS uygulama sınavı ne zaman?
Dünyanın gittiği yönü görmemek, çağın dışında kalmaktır
Üniversiteler sıralamalarda hile mi yapıyor?
Doçentlik başvuruları ne zaman?
İkinci Öğretim İle Birinci Öğretim Arasında Ne Fark Var?
Çift Anadal Başvurusu İçin Gerekenler Nelerdir?
Diplomaların 'kalitesi' Avrupa ile uyumlu olacak
Yeni Doçentlik Yönetmeliğinde neler var?
THY'de part time çalışacaklar ne iş yapacak?
Türkiye'nin mücevher sertifikaları tüm dünyada geçerli mi?
Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursları başvuruları başladı
CERN-FCC projesi nedir?
Araştırma görevlisine ne kadar burs veriliyor?
Üniversitelerin bölünmesini gerektiren sebepler neler?
Meslek edinme ve uzmanlaşma talepleri değişiyor mu?
Son 10 yılda Türkiye'de işlem değeri en fazla olan 5 sektör
Bazı üniversiteler bölünüyor yeni üniversiteler kuruluyor
Yükseköğretimde lisansüstü eğitim sistemi değişiyor mu?
Türkoloji Sizi Çağırıyor
Öğrenci affı nedir?
Üniversitesine dönmek isteyenler için kayıt süresi ne kadar?
Veteriner hekimliğinde uzmanlık dalları ve eğitim süreleri
Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği özellikler nelerdir?
Yüksek lisans öğrenci sayısı azaldı
Üniversitelerde Trafik psikolojisi bölümleri açılacak
Gençlere 10 bin liralık eğitim desteği