Nuh Naci Yazgan Üniversitesi obs-NNYÜ OBS/ Naci Nuh Yazgan Üniversitesi OBİS Girişi

Naci Nuh Yazgan Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ÖBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZİletişim Bilgileri

Adres (Kampüs) : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi Erkilet Dere Mah. Kocasinan/KAYSERİ
Telefon : 0 (352) 324 00 00/03
Fax : 0 (352) 324 00 04
E-mail : info@nny.edu.tr
bilgiedinme@nny.edu.tr

Neden Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

• Dünya Standartlarında Eğitim, Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri,

• Öğrenim, özel, sanat, kültür, spor ve başarı bursları,

• Nitelikli, genç ve dinamik akademik kadrosu,

• Uluslararası öğrenci değişim programları,

• Yandal/çift anadal yapma imkanı,

• Müfredatta çok sayıda seçmeli ders olması ve öğrencilerimizin arzu ettikleri veya çağın gerektirdiği bir alanda uzmanlaşmaları ,

• İngilizce'ye ilaveten Almanca, Çince, İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça öğrenme fırsatı,
• Etkin üniversite-sanayi/toplum işbirliği,

• Modern donanımlı laboratuarları ve kütüphanesi,

• Modern yurt imkanları,

• Barışın ve huzurun hakim olduğu canlı, hareketli, renkli ve samimi kampus ortamı ,

• Sosyal, kültürel ve sportif imkanları ,

• Bahar şenlikleri, konserler, geziler, ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslar ,

• Öğrenci kulüpleri,

• Kariyer yönlendirme merkezi,

• Modern bilişim hizmetleri.


Konular

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Artvin çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu
Hacettepe Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Harran Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Fen ve Sağlık Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Bayburt Üniv. Sosyal Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Batman Üniv. Fen Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Bartın Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu