Bartın Üniversitesi OBS -Bartın Üniversitesi OBİS Girişi

Bartın Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistem

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZİletişim;

Adres: Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Merkez/BARTIN,74100

Telefon: +90 378 223 50 00

Faks: +90 378 223 50 21

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

2013-2014 Eğitim- Öğretim Yılı Hazırlık Sınıfları Akademik Takvimi

GÜZ DÖNEMİ

02-06 Eylül 2013 *Yeni kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları

09-13 Eylül 2013

18 Eylül 2013

30 Eylül 2013
*Öğrenci Katkı Payları/Öğrenim Ücretlerinin yatırılması

* Hazırlık Muafiyet Sınavı

*Derslerin Başlaması

30 Eylül 2013

*Sınıf Belirleme Seviye Tespit Sınavı

09 Ocak 2014

* I. Ara Sınav (Vize)
14 Ocak 2014 *Derslerin Son Bulması

14 Ocak -23 Şubat 2014 *Yarıyıl Tatili

BAHAR DÖNEMİ

10-14 Şubat 2014 *Öğrenci Katkı Payları/Öğrenim Ücretlerinin yatırılması

17 Şubat 2014 *Derslerin Başlaması

27 Mayıs 2014 *II. Ara Sınav (Vize)

29 Mayıs 2014 *Derslerin Son Bulması

02-03 Haziran 2014 *Dönem Sonu Sınavı

11 Haziran 2014 *Dönem Sonu Sınav notlarının BİM ortamına
yüklenmesinin son günü

16-17 Haziran 2014 *Bütünleme Sınavı

23 Haziran 2014 *Bütünleme sınav notlarının BİM ortamına
yüklenmesinin son günü

*ÖSYM ve Açıköğretim Sınav tarihleri ile Akademik Takvimde belirtilen “Sınav Tarihleri”nin çakışması durumunda akademik birimler, çakışan sınavları, akademik takvimde belirtilen
sınavları takip eden iki iş günü içerisinde yapmaya yetkilidir


Konular

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu
Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvurusu
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvurusu
Hacettepe Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Harran Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Fen ve Sağlık Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Bayburt Üniv. Sosyal Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Batman Üniv. Fen Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Bartın Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Atatürk Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Artvin Çoruh Üniv. Fen Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Ankara Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Amasya Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Akdeniz Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Bülent Ecevit Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Uşak Üniv. Fen Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Uludağ Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Tunceli Üniversitesi Sosyal Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Süleyman Demirel Üniv. Fen ve Sosyal Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Osmaniye Korkut Ata Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Niğde Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
M. Akif Ersoy Üniv. Sağlık Bil. Ens. ve Eğitim Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Mardin Artuklu Üniv. Yaşayan Diller Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu