Dumlupınar Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu

Dumlupınar Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ;

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Alımı

Fen Bilimleri Enstitüsüne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında belirtilen Anabilim Dallarında Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi alınacaktır.

Başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayın.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

- Sağlık Bilimleri Enstitüsüne; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında (ortak program) Doktora öğrencisi alınacaktır.

Başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayın.

- Sağlık Bilimleri Enstitüsüne; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.

Başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayın.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen Lisansüstü programlara öğrenci alınacaktır.

Başvuru koşulları ve kontenjanlar için tıklayın.


EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Eğitim Bilimleri Enstitüsüne 2013-2014 Öğretim yılı Bahar yarıyılında aşağıda belirtilen Lisansüstü Programa öğrenci alınacaktır.

ANABİLM DALI

BİLİM DALI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (kontenjan)

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi ve Teftişi (İkinci Öğretim)

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyruklu

25

-

GENEL AÇIKLAMALAR:

- Adaylar başvuru koşulları ve değerlendirmelerle ilgili Enstitümüzün web sayfasındaki “Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesini” dikkatle inceleyerek ayrıntılı bilgi edinebilirler.

- Belirtilen kontenjanların altında kayıt yapılması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu programın açılmamasına karar verebilir.

- Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında yapanlar Yükseköğretim Kurulu'ndan alacakları denklik belgesini getireceklerdir.

- Kesin kayıt tarihlerinde eksik belge ile gelen öğrencilerin kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

- Kesin kayıtlar şahsen veya noter onaylı vekâlet ile yapılabilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru yapmak istediği programı belirtir dilekçe, (Enstitü web sayfasında bulunmaktadır.)

2- 2 (İki) adet vesikalık yeni çekilmiş fotoğraf.

3- ALES sınavı sonuç belgesi (ALES sonuçları 3 yıl geçerlidir.)

4- Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı ya da mezun olduğu okul onaylı sureti,

6- Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı ya da mezun olduğu okul onaylı sureti,

7- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanının (arkalı önlü) fotokopisi,

Not 1- Başvuruda istenen belgeler sadece kontrol amaçlı kullanılacak ve adaya iade edilecektir.

2- Kesin kayıtta istenilecek belgelere ek olarak başvuruda istenen belgelerde teslim edilecektir.

3- Olası tarih veya diğer değişikliklere karşı Enstitümüz Web sitesi (http://ebe.dpu.edu.tr/) takip edilmelidir.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

Başvurular 30 Aralık 2013 – 06 Ocak 2014 (Mesai Saatlerinde) tarihleri arasında Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Tavşanlı Yolu 10. Km Evliya Çelebi Yerleşkesi - KÜTAHYA adresine şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır. Diğer yollardan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

KESİN KAYIT TARİHLERİ:

Enstitümüz lisansüstü programlarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıtları 08 - 10 Ocak 2014 tarihleri arasında, yedek adayların kayıtları ise 13 Ocak 2014 tarihinde yapılacaktır.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:

Başvurularda istenen belgelere ek olarak aşağıdaki belgeler getirilecektir.

1- 6 (altı) adet vesikalık son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf,

2- Erkek öğrenciler için Yüksek Lisans yapmasında askerlik açısından bir sakınca olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınacak yeni tarihli belge,

3- İkametgâhı ile ilgili beyanı

4- Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıracak adaylar için Cari Hizmet Ödeneği Öğrenci Katkı Payı Makbuzu.

Not: Belgelerin asılları getirildiği takdirde Enstitümüz tarafından onay verilecektir.

Konular

YÖK'ten üniversitelere Alan Odaklı Başarı Ödülü
YÖK’ten 10 üniversiteye Alan Odaklı Başarı Ödülü
Araştırma üniversiteleri ülkenin kalkınmasına katkı sunacak güçlü araştırmacılar yetiştirebilir mi?
TUS'da sonuç açıklama süreçleri iyileştirilecek
Akademisyenlere KHK ile özlük hakkı düzenlemesi
Eğitici Eğitimi Sertifika Programı'na kimler başvurabiliyor?
Yükseköğretim Kurulu bünyesinde denklik işlemleri nasıl yapılıyor?
Doçentlik başvuruları için hangi şartlar aranıyor?
Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Olarak Atananların Lisansüstü Eğitim Tercihleri Nereden Yapılıyor?
İslam kalkınma bankası burs başvurusu ne zaman?
Yarım çalışma ödeneği hangi hallerde kesilmektedir?
Mezun olunan alanlar ile işgücüne katılma ve istihdam oranları arasında uyum var mı?
MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır?
KYK izin işlemleri e devletten nasıl yapılır?
Üniversitelerin Lisansüstü tercih sonuçlarına nasıl ulaşabilirim?
YÖK'ten lisansüstü öğrenci alımlarına uyarı!
Hangi Diller İçin Yabancı Dil Tazminatı Ödenmektedir?
Doktor öğretim üyesi kimdir?
Türkiye'nin en önemli girişimcilik programları nerede?
MYO Mezunları Endüstrinin Nitelikli İş Gücü İhiyaçlarını Karşılıyor mu?
YÖK’ten tez aşamasındaki araştırma görevlilerine burs müjdesi
YÖK-YUDAB Programı Başvuru Şartları Nelerdir?
ASELSAN personeli ASELSAN'da çalışmakta olduğu projelerden tez yapabilecek
Uzaktan tezsiz yüksek lisans eğitimlerine kayıt için ALES şartı var mı?
TYS uygulama sınavı ne zaman?
Dünyanın gittiği yönü görmemek, çağın dışında kalmaktır
Üniversiteler sıralamalarda hile mi yapıyor?
Doçentlik başvuruları ne zaman?
İkinci Öğretim İle Birinci Öğretim Arasında Ne Fark Var?
Çift Anadal Başvurusu İçin Gerekenler Nelerdir?