Hacettepe Üniversitesi OBS | Hacettepe Üniversitesi OBİS Girişi

Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZİletişim;

Sıhhiye (Merkez) Kampüsü
Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye, 06100, Ankara
Tel: 0312 305 21 41
Faks: 0312 310 27 99 Beytepe Kampüsü

Hacettepe Üniversitesi Beytepe, 06800, Ankara
Tel: 0312 297 65 70 (71)
Faks: 0312 299 20 90

Hacettepe Üniversitesi
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
- 2013 -

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

(Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Ankara Devlet Konservatuvarı (Yarıyıllık Kredili Sistem hariç) dışında kalan tüm birimler)

GÜZ YARIYILI

Başlangıç
Bitiş
Uluslararası öğrenci adaylarının son başvuru tarihi
28 Haziran 2013
Kurum içi ve dışı yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavına girebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu Müd.'ne son başvuru tarihi
06 Ağustos 2013
Kurum içi ve dışı yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavı **
12 Ağustos 2013
Dış Kurumlardan yatay geçiş son başvuru tarihi
16 Ağustos 2013
Dış Kurumlardan yatay geçiş başvurusu yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin kararlarının Ö.İ.D.B.’na gönderilmesinin son günü
29 Ağustos 2013
Yabancı dil hazırlık sınıflarında önceki yıllarda başarısız öğrencilerin yeterlik sınavı için ÖİDB'na son başvuru tarihl
02 Eylül 2013
Yeni kazanan öğrencilerin (Önlisans-Lisans) Üniversiteye kayıtları
02 Eylül 2013
06 Eylül 2013
Uluslararası öğrenciler için açılan Temel Türkçe ve Türkçe Dil Becerileri derslerinin muafiyet sınavı Ö.İ.D.B.'na elektronik ortamda başvuru tarihi
02 Eylül 2013
22 Eylül 2013
Üniversite içi yatay geçiş son başvuru tarihi
04 Eylül 2013
Yeni kayıt uluslararası öğrencilerin Türkçe yeterlik/düzey belirleme sınavı *
09 Eylül 2013
Hazırlık sınıfı bulunan bölümlere yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından başarısız olan öğrencilerin yabancı dil yeterlik/düzey belirleme sınavı **
10 Eylül 2013
16 Eylül 2013
Hazırlık sonrası yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin muafiyet sınavı için Ö.İ.D.B.'na elektronik ortamda başvuru tarihleri
09 Eylül 2013
19 Eylül 2013
Üniversite içi yatay geçiş başvurusu yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin kararlarının Ö.İ.D.B.’na gönderilmesinin son günü
18 Eylül 2013
Öğrenci Katkı Paylarının ödenmesinin son günü
19 Eylül 2013
Yeni kazanan öğrencilerin (Önlisans-Lisans) Oryantasyon dersi
23 Eylül 2013
27 Eylül 2013
Ders programlarının yapılması
23 Eylül 2013
27 Eylül 2013
Uluslararası öğrenciler için açılan Hazırlık sonrası Temel Türkçe ve Türkçe Dil Becerileri derslerinin muafiyet sınavı *
24 Eylül 2013
Hazırlık sonrası yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin muafiyet sınavı **
25 Eylül 2013
Mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilerin tek ders sınavları
30 Eylül 2013
04 Ekim 2013
Ekle-Sil haftası
07 Ekim 2013
11 Ekim 2013
Önlisans ve Lisans programlarında ders dönemi
30 Eylül 2013
03 Ocak 2014
Yabancı Dil Hazırlık sınıflarında önceki yıllarda başarısız olan öğrencilerin yeterlik sınavı için ÖİDB'na son başvuru tarihi
05 Ocak 2014
Güz Dönemi Yabancı Dil Yeterlik Sınavları **
13 Ocak 2014
16 Ocak 2014
Yarıyıl genel sınavları
06 Ocak 2014
17 Ocak 2014
Yarıyıl genel sınav sonuçlarının elektronik ortamda iletilmesi
06 Ocak 2014
22 Ocak 2014
Bütünleme sınavları
27 Ocak 2014
31 Ocak 2014
Güz yarıyılı bütünleme sınav sonuçlarının elektronik ortamda iletilmesi
27 Ocak 2014
05 Şubat 2014
Güz yarıyılı genel sınavlarına ait not değişikliği kararlarının Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri’nce Ö.İ.D.B.’na gönderilmesinin son günü
06 Şubat 2014
Güz yarıyılı bütünleme sınav sonuçlarına ait not değişikliği kararlarının Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri’nce Ö.İ.D.B.’na gönderilmesinin son günü
20 Şubat 2014
Resmi Tatiller
Başlangıç
Bitiş
Ramazan Bayramı ***
07 Ağustos 2013
10 Ağustos 2013
Kurban Bayramı tatili ***
14 Ekim 2013
18 Ekim 2013
Cumhuriyet Bayramı tatili ***
28 Ekim 2013
29 Ekim 2013
Yılbaşı
01 Ocak 2014
Yarıyıl tatili (Bütünleme Hariç)
18 Ocak 2014
09 Şubat 2014
* Sınav Programlarının ayrıntısı Hacettepe Üniversitesi Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma merkezinden (TÖMER) öğrenilecektir.
** Sınav programlarının ayrıntısı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünden öğrenilecektir.
*** Öğleden sonra veya tam gün tatil olduğundan bugünlerde sınav yapılamaz.


Konular

Ankara Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Amasya Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Akdeniz Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Bülent Ecevit Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Uşak Üniv. Fen Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Uludağ Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Tunceli Üniversitesi Sosyal Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Süleyman Demirel Üniv. Fen ve Sosyal Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Osmaniye Korkut Ata Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Niğde Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
M. Akif Ersoy Üniv. Sağlık Bil. Ens. ve Eğitim Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Mardin Artuklu Üniv. Yaşayan Diller Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Kırıkkale Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Kastamonu Üniv. Sosyal Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Karadeniz Teknik Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Karabük Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
İstanbul Teknik Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Iğdır Üniv. Fen Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Hitit Üniv. Fen ve Sosyal Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Giresun Üniv. Fen ve Sosyal Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Gebze Yüksek Teknoloji Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Gaziosmanpaşa Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvuruları
Gaziantep Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Galatasaray Üniv. Sosyal Bil. Ens. Tezsiz Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Erzincan Üniv. Fen Bil. Ens. ve Sos. Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Yıldırım Beyazıt Üniv. Sağlık Bil. Ens. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Dokuz Eylül Üniv. Sağlık Bil. Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Çukurova Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Boğaziçi Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı Başvurusu