YÖK Kalite Kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın "yeni YÖK'ün en önemli icraatı" olarak değerlendirdiği Yükseköğretim Kalite Kurulunca, Türkiye'deki 181 üniversite ve meslek yüksekokulunun iç değerlendirme raporlarının tamamlamasının ardından üniversitelerde dış değerlendirme dönemi başlatıldı.

Araştırma görevlisi mülakatlarında bir kriter olacak mı?

Araştırma görevlisi mülakatlarında bir kriter olacak mı? YÖK tarafından ilan edilen 1000 araştırma görevlisi kadrosu için yapılacak sözlü sınavda değerlendirme kriterleri yönetmelikte açıkça düzenlenmeli!

Üniversiteler hangi branşlarda okutman alımı yapıyor?

OKUTMANLIK NEDİR ?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda "OKUTMANLAR", eğitim - öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında "ortak zorunlu ders" olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanı olarak tanımlanmıştır.

Okutmanlar, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca haftalık 12 saat ders vermekle yükümlüdür.

Bilindiği üzere, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgisayar Teknolojileri dersleri üniversite birinci sınıfta ortak zorunlu ders olarak tüm üniversitelerde okutulmaktadır. Bu ortak zorunlu dersler üniversitelerde "OKUTMANLAR" tarafından verilmektedir.

Yüksek lisanstan atılma geri geldi

Lisansüstü eğitimden atılma, bu eğitim öğretim döneminde başlıyor.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE ATILMA UYGULAMASI BU DÖNEMDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Bilindiği üzere, "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelikle yapılan düzenlemeler sonucunda;

1-Tezli yüksek lisans programını bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyılda ders dönemini, en çok altı yarıyılda ise tezi tamamlayamayanların,

İhtisaslaştırılmış ÖYP'nin detayları belli oldu

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe eklenen düzenleme ileİhtisaslaştırılmış ÖYP'nin detayları belli oldu.

Üniversitelerde artık 'sermaye şirketleri' kurulacak

Üniversiteler, sermaye şirketi statüsünde 'teknoloji transfer ofisi' kurabilecek. Bu şirketler, özel sektör ve kamuyla işbirliği yapabilecek. Üniversiteler, öğrencilere, en az bir yarı yıl eğitimlerini işyerlerinde yapmayı zorunlu tutabilecek.

Atılacak akademisyenlerin yerine öğretim elemanı alınacak mı?

Tüm kamu kurumlarında olduğu gibi üniversitelerde de FETÖ operasyonları devam ediyor. Peki atılanların yerine yeni akademik personel alınacak mı?

Ülkemizde yaşanan hain darbe girişimi sonrası birçok üniversitede şu an FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında bazı öğretim elemanları hakkında adli/idari işlemler devam etmektedir.

Üniversitelerdeki Rektör Adayları Belirleme Seçim Tarihleri Ertelendi

Aşağıda isimleri yazılı olan 17 üniversitede 26-28 Temmuz 2016 tarihlerinde yapılmasına karar verilen rektör adayları belirleme seçimlerinin Başkanlığımızca daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Hakkâri Üniversitesi
Iğdır Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

YÖK'ten kapatılan üniversitelerin öğrencileri için çalışma

YÖK, OHAL Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin mağdur olmaması gerekli çalışmaların başlatıldığı ve en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Yükseköğretimde rota Müslüman Frankofon ülkeler

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Osmanlı'nın tarihi ve kültürel mirasının bulunduğu Müslüman Frankofon ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmeyi amaçlayan bir inisiyatif başlattık" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Müslüman Frankofon ülkelerle ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan inisiyatif başlattıklarını belirtti.

İşte Saraç'ın açıklamaları:

YÖK'ten yurtdışı için denklik düzenlemesi: Dünya sıralamasında ilk 500 değil, 1000 barajı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yurtdışı üniversitelerinde denklik alabilmek için koyduğu dünya sıralamalarındaki ilk 500’e girme barajını 1000’e çıkardı.

Üniversitelerde 'İş Sağlığı ve Güvenliği Okutmanı' dönemi başlıyor

2547 sayılı Kanun gereğince, üniversitelerde, iş sağlığı ve güvenliği dersinin zorunlu olarak okutulması gerekiyor.

30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" sonrasında ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda birçok kanuni düzenleme hayata geçirilmiştir.

YÖK, yurt dışındaki edebiyat bölümlerine akademisyen görevlendirecek

Türkoloji Projesi kapsamında, yurt dışındaki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkoloji bölümlerinde öğretim elemanı görevlendirilecek.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) internet sitesinde, Türkoloji Projesi kapsamında öğretim elemanı görevlendirmesine ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, Yunus Emre Enstitüsü ile YÖK'ün yürüttüğü proje kapsamında, Türkiye'de Türkçe Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Türkoloji Bölümlerinde görev yapan, gerekli başvuru şartlarını taşıyan öğretim elemanları, 2016-2017 öğretim yılında yurt dışındaki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkoloji Bölümlerinde görevlendirilecek.

Akademik yükselme sanayiden geçecek

Meslek Yüksek Okulları ve mühendislik eğitimi veren fakültelerdeki öğretim üyelerinin sanayiciyle ortak çalışma yapmaları konusunda üniversitelerden olumlu dönüş oldu.

Hangi akademisyenler yeşil pasaport alabilir?

Üniversitelerde öğretim elemanları 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu çerçevesinde 3 sınıfta istihdam edilmektedir. Bunlar :

1- Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent)

2-Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar (Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar)

3-Öğretim Yardımcıları (Araştırma Görevlisi, Uzman, Çevirici, Eğitim-Öğretim Planlamacısı)

"5682 sayılı Pasaport Kanunu"nun 14 üncü maddesinde Hususi Damgalı Pasaportun kimlere verileceği hüküm altına alınmıştır.

Eşleşen İçerik

Son yorumlar

..